Blog

By Dinh Tuan

On November 28, 2015

Thực tại ảo – “Chạm” tới tương lai

3D với chúng tôi không chỉ dùng mô phỏng thiết kế mà còn để hiện thực hoá ý tưởng thiết kế một cách chi tiết. Sản phẩm 360 và Thực tại ảo của VNi mang tới cho người mua nhà cảm giác “Chạm” tới không gian tương lai của chính mình.

12316594_755785087886487_1897535186917548219_n  parkhill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>