Recent Works

our Portfolio

 • VNimation360vr

  3D Animation and TVC

  Thực tế ảo – Vũ khí mới của Marketing BĐS cao cấp.

 • thum

  Panorama 360 Virtual tour

  Times City Parkhill Virtual tour

 • Thumbnail

  3D Animation and TVC

  BTS dự án Lotus Residence- BIM group

 • rs2

  Blogs

  Panorama 360 độ các không gian 1 căn biệt thự

 • multiprojector_0006

  3D Animation and TVC

  Ứng dụng 3D cho BĐS

 • tlno1

  3D Animation and TVC

  Thang Long number 1

 • dx

  3D Animation and TVC

  Dang Xa new urban

 • tlno1

  Architectural Visualization

  No1 Thang Long

 • tl_sp

  Architectural Visualization

  No1 Thang Long

 • flamingo02

  Architectural Visualization

  Flamingo Dai Lai

 • flamingo01

  Architectural Visualization

  Flamingo Dai Lai

 • Dongmai

  Architectural Visualization

  Khu CN Đông Mai

 • rs2

  Architectural Visualization

  Villas 03

 • rs1

  Architectural Visualization

  Villa 02

 • rs3

  Architectural Visualization

  Villas 01

 • Condao

  Architectural Visualization

  Six Senses Con Dao

 • DC

  3D Animation and TVC

  Tòa nhà Discovery complex

 • conhue

  Architectural Visualization

  Khu đô thị mới Cổ Nhuế

 • dx02

  Architectural Visualization

  Dang xa – Viglacera Land

 • dx

  Architectural Visualization

  Dang xa -Viglacera Land

 • Resize of PC_BT_121115

  3D Animation and TVC

  Viglacera – Dang Xa

 • Resize of IMG_0589

  3D Animation and TVC

  An Binh Green Star

 • Westlake_Dominium

  3D Animation and TVC

  Westlake Dominium

 • Bim_Hungthang

  3D Animation and TVC

  Hạ Long – Greenbay Tower – Syrena/Bim Group

 • MarinePlaza

  3D Animation and TVC

  Marine Plaza Ha Long Bay

 • BD01a

  3D Animation and TVC

  Phương án thi đấu dự án Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao của liên danh Nihon Sekkei và Coninco

 • avroom

  Architectural Visualization

  Panoramic AVroom

 • absc_ghengoi

  3D Animation and TVC

  An Binh Green Star

Recent Works

Architectural Visualization

 • VNimation360vr

  3D Animation and TVC

  Thực tế ảo – Vũ khí mới của Marketing BĐS cao cấp.

 • Thumbnail

  3D Animation and TVC

  BTS dự án Lotus Residence- BIM group

 • multiprojector_0006

  3D Animation and TVC

  Ứng dụng 3D cho BĐS

 • tlno1

  3D Animation and TVC

  Thang Long number 1

 • dx

  3D Animation and TVC

  Dang Xa new urban

 • tlno1

  Architectural Visualization

  No1 Thang Long

 • tl_sp

  Architectural Visualization

  No1 Thang Long

 • flamingo02

  Architectural Visualization

  Flamingo Dai Lai

 • flamingo01

  Architectural Visualization

  Flamingo Dai Lai

 • Dongmai

  Architectural Visualization

  Khu CN Đông Mai

 • rs2

  Architectural Visualization

  Villas 03

 • rs1

  Architectural Visualization

  Villa 02

 • rs3

  Architectural Visualization

  Villas 01

 • Condao

  Architectural Visualization

  Six Senses Con Dao

 • DC

  3D Animation and TVC

  Tòa nhà Discovery complex

 • conhue

  Architectural Visualization

  Khu đô thị mới Cổ Nhuế

 • dx02

  Architectural Visualization

  Dang xa – Viglacera Land

 • dx

  Architectural Visualization

  Dang xa -Viglacera Land

 • Westlake_Dominium

  3D Animation and TVC

  Westlake Dominium

 • Bim_Hungthang

  3D Animation and TVC

  Hạ Long – Greenbay Tower – Syrena/Bim Group

 • MarinePlaza

  3D Animation and TVC

  Marine Plaza Ha Long Bay

 • BD01a

  3D Animation and TVC

  Phương án thi đấu dự án Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao của liên danh Nihon Sekkei và Coninco

 • avroom

  Architectural Visualization

  Panoramic AVroom

 • absc_ghengoi

  3D Animation and TVC

  An Binh Green Star

Recent Works

3D Animation and TVC

 • VNimation360vr

  3D Animation and TVC

  Thực tế ảo – Vũ khí mới của Marketing BĐS cao cấp.

 • Thumbnail

  3D Animation and TVC

  BTS dự án Lotus Residence- BIM group

 • multiprojector_0006

  3D Animation and TVC

  Ứng dụng 3D cho BĐS

 • tlno1

  3D Animation and TVC

  Thang Long number 1

 • dx

  3D Animation and TVC

  Dang Xa new urban

 • DC

  3D Animation and TVC

  Tòa nhà Discovery complex

 • Resize of PC_BT_121115

  3D Animation and TVC

  Viglacera – Dang Xa

 • Resize of IMG_0589

  3D Animation and TVC

  An Binh Green Star

 • Westlake_Dominium

  3D Animation and TVC

  Westlake Dominium

 • Bim_Hungthang

  3D Animation and TVC

  Hạ Long – Greenbay Tower – Syrena/Bim Group

 • MarinePlaza

  3D Animation and TVC

  Marine Plaza Ha Long Bay

 • BD01a

  3D Animation and TVC

  Phương án thi đấu dự án Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao của liên danh Nihon Sekkei và Coninco

 • absc_ghengoi

  3D Animation and TVC

  An Binh Green Star

Recent Works

Panorama 360 Virtual tour

 • VNimation360vr

  3D Animation and TVC

  Thực tế ảo – Vũ khí mới của Marketing BĐS cao cấp.

 • thum

  Panorama 360 Virtual tour

  Times City Parkhill Virtual tour

 • Thumbnail

  3D Animation and TVC

  BTS dự án Lotus Residence- BIM group

 • rs2

  Blogs

  Panorama 360 độ các không gian 1 căn biệt thự

 • multiprojector_0006

  3D Animation and TVC

  Ứng dụng 3D cho BĐS

 • Resize of IMG_0589

  3D Animation and TVC

  An Binh Green Star

 • avroom

  Architectural Visualization

  Panoramic AVroom

Recent Works

Virtual Reality – Video 360 stereo

 • VNimation360vr

  3D Animation and TVC

  Thực tế ảo – Vũ khí mới của Marketing BĐS cao cấp.

 • multiprojector_0006

  3D Animation and TVC

  Ứng dụng 3D cho BĐS